Norrköpings-Magasinet: ”Skulle offra min karriär för att hjälpa dem”

23 november 2017

Med ett integrationsprojekt som Smedby AIS startade 2013 har Paul Chamoun hittat sin livsuppgift. Han leder och tränar nyanlända ungdomar och genom fotbollen får de ett bättre liv.