Nu är finalisterna till Guldhanden 2024 klara!

14 december 2023 logga 2024

Dagligen bidrar eldsjälar via fotbollen till ökad integration och inkludering. För åttonde året i rad delar Sverige United ut stipendierna Guldhanden, Silverhanden och Bronshanden till några av dessa. 

Genom stipendierna vill Sverige United uppmärksamma och stötta personer som med hjälp av fotbollen skapar tillhörighet, sammanhang, kamratskap och trygghet, och därigenom bidrar till integration av barn och vuxna med olika bakgrund. Vi vet också att dessa eldsjälar ofta inspirerar andra att engagera sig för att förvandla främlingar till lagkamrater.

Vår priskommitté består av, Offsides chefredaktör Anders Bengtsson, elitdomaren Mohammed Al-Hakim, expertkommentator Irma Helin Zibanejad samt fotbollsspelarna Zećira Mušović och Ivo Pekalski. Deras utmaning är att utse vilka av årets nio nominerade som får ta emot stipendierna på totalt 100 000 kronor. Svaret får vi i februari. Här följer de nominerade:

Henrik Janson, Högsjö BK, Vingåker.

När Henrik återvände till Högsjö BK 2016 tog han över tränarrollen för herrlaget och fokuserade på integrationsarbete. Det blev en vändpunkt för föreningen. Föreningen har vuxit och har idag flera ungdomslag samt flickverksamhet. Bland spelarna finns en stor andel med utländsk bakgrund som tack vare fotbollen får en lättare väg in i samhället.

Själv är han tränare för ett av pojklagen som har många utlandsfödda spelare där han arbetar med värdegrund och respekt på och utanför planen.

I kontakt med kommunen har Henrik skapat förståelse för att fotboll är ett verktyg för integration. Det resulterade i kommunens första konstgräsplan, som blivit en samlingsplats för invånarna. 

Emma Andersson, Forsmo IF, Sollefteå. 

Som föreningsordförande på en liten ort där merparten i föreningen har svensk bakgrund har Emma gjort fotbollen till en samlingsplats för såväl äldre som yngre med olika bakgrunder. Det har bidragit till att överbrygga gränser och bryta ner fördomar. 

I takt med att föreningen har fått en tillväxt av spelare med utländsk bakgrund har Emma fungerat som en allt-i-allo. Hon prioriterar spelarutbildning och språkträning samt bistår med stöd i myndighetskontakter. Genom att engagera seniorspelare vid byns evenemang skapar Emma ytterligare möjligheter för integration. 

Emmas inkluderande arbete har även lett till en öppen fotbollsskola med låga avgifter för att välkomna alla som vill spela fotboll. 

Artur Bienias, IFK Haninge, Stockholm.

Under mer än 10 års tid har Artur startat ett flertal aktiviteter som bidragit till integration och att ungdomar i förorterna Handen och Jordbro fått en trygg plats att vara på. Rastfotboll och nattfotboll är några av de spontanverksamheter som Artur ligger bakom och som betyder mycket i utsatta områden. Via dessa aktiviteter lockas fler ungdomar till föreningen. 

Artur bryr sig även om de som står utanför föreningslivet och som hänger vid planerna. Han pratar så att ungdomarna förstår fördelarna med att vara med i föreningen och den gemenskap som fotbollen erbjuder. 

Han är också engagerad i föreningens olika aktiviteter såsom fotbollsskola, läger, cuper, projekt, lovaktiviteter med mera.

Aida Vajraca, Lunds BoIS.

Från tjejfotboll till nya samlingsplatser vid planen har hon främjat gemenskapen mellan olika stadsdelar. 

Hon har gjort det möjligt för tjejer med invandrarbakgrund att spela fotboll och bli ledare i föreningen, vilket också gjort dem till förebilder för yngre tjejer. När hon tog initiativ till samverkan med ett lag i en förening från en annan stadsdel blev det starten på en ny gemenskap över gränserna. Aida drev också igenom byggandet av ett bollplank vid planen, vilket blev en naturlig mötesplats för ungdomarna även utanför träningstiderna. 

Aida är en nyckelperson i föreningens integrationsarbete och har hjälpt ungdomar med utländsk bakgrund att få vänner och anpassa sig till den svenska kulturen. 

Didi Lukebani, IS Halmia, Halmstad.

Det som kännetecknar Didis insatser är hans förmåga att skapa samverkan mellan fotboll, skola och föräldrar. Det bidrar till att barn och unga får stärkt självkänsla och kommer på rätt väg. 

Han är tränare för flera lag och mentor åt många spelare, vilket har en positiv inverkan på deras skolprestationer och integration. Han har startat flicklag och tar ofta initiativ till olika aktiviteter inom föreningen såsom samarbeten med skolor, fotbollsgala för barn och olika insamlingsaktiviteter.

Didi ser fotbollen som ett verktyg för att stärka ungdomars självförtroende, oavsett

deras färdigheter, och hans förmåga att bygga relationer har skapat broar mellan familjer och kulturer. 

Erik Dahlgren och Jonas Cherkani, Fisksätra IF, Stockholm.

Erik och Jonas är två unga förebilder som ägnar sin fritid åt att använda fotbollen som verktyg för sitt samhällsengagemang. 

De tränar flera lag, har startat en flicksektion och damlag, genomför arrangemang där lokalområdet engageras och samarbetar med grannföreningar för att öka integrationen. Genom cuper och evenemang samlar de in medel, vilket bland annat gör att de kan erbjuda en helt avgiftsfri flickverksamhet. De stöttar föräldrar och fungerar som mentorer för unga spelare. 

På två år har föreningen gått från 4 lag till 18 lag. Unga som tidigare funnits utanför samhället finns nu inne på fotbollsplanen. De samarbetar med , kommun och andra organisationer för att få en fortsatt positiv samhällsutveckling och få bort den negativa stämpeln på området. 

Romina Schönberg, IFK Skövde. 

Romina har under sina två år i föreningen som ledare prövat nya sätt att öka integrationen och få fler föräldrar att engagera sig.

I det lag som Romina är ledare för ingår sextio pojkar från fem skolor och det talas elva språk. För att underlätta samspelet mellan barnen har hon tagit fram en fotbolls-ordlista på flera språk. Hon låter seniorspelare, som fungerar som förebilder för yngre spelare, berätta hur fotbollen hjälpt dem in i samhället.

Hon får föräldrar att engagera sig i lagen och föreningen. Hon klarar ut missuppfattningar som uppstår på grund av språkliga eller kulturella barriärer. Hon visar att alla kan bidra och hitta en uppgift som passar, oavsett kunskap inom fotbollen vilket hon själv är ett exempel på. 

Pernilla Larsson, Skoftebyns IF, Trollhättan.

Pernilla har en lång historia i föreningen, från spelare till ungdomsledare och tränare i olika lag. Hennes fokus på att göra domarrollen lika naturlig som att bli spelare eller ledare är en viktig del i föreningens integrations- och inkluderingsarbete. 

Hon instiftade ”Pernillas Pipa” för att premiera ungdomsdomare och visa att vem som helst, oavsett bakgrund, kan bli en framgångsrik domare. Vidare har hon arbetat för att göra domarutbildningen tillgänglig för alla utan kostnader. Hon har bidragit till att bygga upp domarutbildningen i Trollhättan och startat en domarklubb. 

Pernilla öppnar vägen för barn och unga med skilda bakgrunder att växa och utvecklas inom fotbollsfamiljen. 

Mohammed Ali, Gottne IF, Örnsköldsvik.

För Mohammed blev fotbollen hans räddning. Idag använder han fotbollen för att föra samman människor. Mohammed är en betydelsefull kraft i föreningens integrationsarbete, som upptar stora delar av hans lediga tid. Han varvar tränaruppdraget i föreningens integrationslag med öppna verksamheter såsom nattfotboll på helger och fotboll för tjejer efter skolan. Genom samverkan med skola och fritidsgårdar når han ungdomar utanför föreningslivet. 

Mohammed använder sina egna erfarenheter för att kunna fungera som en mentor och förebild för ungdomarna. För många har han blivit som en extrapappa eller storebror. Han har sett fotbollen förändra liv, inklusive sitt eget, och erbjuder ungdomar stöd och råd.