Nya Gamla Upsala

18 november 2019

Foto: Gamla Uppsala SK

Integrationsprojekt är inte alltid planerade. Gamla Upsala SK pojklag födda 2008 har blivit ett integrationsprojekt av en slump. Redan från början insåg tränarna att laget hade något speciellt och räknade snabbt ut att spelarna i laget tillsammans hade kopplingar till över 20 nationaliteter.  Jag pratar med Daniel Pettersson, tränare för P08 i Gamla Upsala SK.

– Laget är ju väldigt heterogent. Detta är fantastiskt kul och ger enorm dynamik, positiv spänning och utveckling. Men det är även utmanande med kulturella skillnader och olikheter i gruppen, säger Daniel. En del av det är bristen på kunskap kring ideell föreningsverksamhet som är något av en tradition i Sverige, men som kan vara helt främmande om man inte vuxit upp med det och i det.

Ambitionen för laget är att skapa en plats för alla pojkar som vill spela fotboll. Men det talas även mycket om värderingar och om allas lika värde. Tränarna vill inte bara utbilda pojkarna till att bli skickliga ute på planen utan även bra människor utanför den. Bland annat har den välkända och prisbelönta organisationen Locker Room Talk, som jobbar med att skapa ett schysstare och mer öppet klimat i omklädningsrummet, bjudits in för att prata om vad man ska tänka på för att skapa en sund och trygg miljö i och runt laget.

– Killarna kommer från så många olika platser runtom i världen och går dessutom i många olika skolor omkring Uppsala, men på planen är alla lika. Där skapas det en frizon i vilken man lär av varandra och vilka riktlinjer som måste följas. Vi tror att Locker Room Talk kommer att bidra till ett ännu bättre klimat, säger Daniel.

En aspekt som har varit positivt för laget är att flera av spelarna redan är väl integrerade i det svenska samhället och andra inte. Detta är givetvis något som underlättar integreringen. Daniel ger ett talande exempel när han berättar att en av spelarna kan agera tolk åt en annan för att kunna ta till sig instruktioner från tränarna. På så vis blir det enklare för alla att kunna delta på samma villkor.

Något som utmärker laget och ledarskapet är förståelsen för hur fotboll fungerar som en plattform för att frambringa vänskaper, sammanhållning och välmående ungdomar. Ledarna runt laget tycks dessutom arbeta aktivt för att denna miljö ska fortsätta frodas.

Sverige United har beslutat att stötta Gamla Upsala SK genom ett bidrag till deras verksamhet. Vi hälsar dem varmt välkomna som samarbetsförening.

Text: Gustav Kassman