Nyanlända ska lösa domarbristen: ”Win-win för alla”

4 september 2017

Svensk fotboll lider av domarbrist och 21 av 24 distriktsförbund har svårt att klara bemanningen. Nu utbildar Oskarshamns AIK nyanlända ungdomar för att möta problematiken.
– En win-win-situation för alla, säger styrelseledamoten Johan Woxö.

Under flera år har svensk fotboll, särskilt på mindre orter, haft svårt att rekrytera nya domare. I en kartläggning SVT gjorde 2016 vittnar 21 av 24 distriktsförbund om en allt mer ansträngd situation, där det börjar bli svårt att tillgodose behovet vid pojk- och flicklagsmatcher. Det finns flera orsaker, men en faktor många distrikt återkommer till är det hätska klimat som kan råda både på planen och vid sidlinjen, vilket avskräcker unga domare från att fortsätta.

– Det är för många som slutar redan efter ett år för att de möts av en arbetsmiljö de inte hade räknat med. Den kanske värsta miljö vi har i dag är för våra ungdomsdomare som går ut och dömer pojkmatcher för tio-, tolv- och 14-åringar där föräldrar håller på utanför precis som att det vore en Champions League-final, sade Bosse Karlsson, ordförande i svenska domarkommittén, till SVT Sport när undersökningen genomfördes.

Även i Småland känns fenomenet igen och en av föreningarna som jobbar för en förändring är Oskarshamns AIK. Klubben peppar tjejer och killar från de egna leden att utbilda sig till domare och därigenom bidra till att bristen dämpas. Nu tar Oskarshamns AIK ett nytt grepp – och vänder sig till de nyanlända spelare som redan finns inom organisationen.

– Vi har ett integrationslag som går under namnet ”Kraftöverföringen”, där vi sedan snart två år tillbaka erbjuder asylsökande ungdomar en möjlighet att spela fotboll. I grunden handlar det om att slussa in dem i föreningslivet och förhoppningsvis hjälpa till i deras etableringsprocess här i Sverige. Det är ungdomar med ett väldigt stort driv och vi märker att de vill fördjupa sig i fotbollen, inte bara som spelare, säger styrelseledamoten Johan Woxö till Sverige United.

Det finns ett intresse för domarbiten också?
– Exakt, och det är givetvis väldigt värdefullt för oss. Dels behöver vi genomgående nya domare, i alla åldrar inom vår ungdomsverksamhet egentligen. Dels kan ett sådant uppdrag fungera som en väldigt bra sporre för de nyanlända. De integreras ännu mer i fotbollsrörelsen och tjänar samtidigt en liten hacka tack vare jobbet de gör. Att vara domare på knattenivå är ju inte så välbetalt, men det kan vara ett bra första steg för den som är ny i Sverige och behöver ett extraknäck. Vi ser det här som en win-win-situation för alla.

Johan Woxö berättar att Oskarshamns AIK tar hjälp av instruktörer från organisationen Smålandsidrotten för att de nyanlända ska kunna gå de kurser som krävs i SvFF:s regi. Tanken är att starta upp projektet tidigt i höst och i den första kullen hoppas man på mellan fem och tio deltagare.

– Främst handlar det här om att ungdomarna ska utvecklas, men vi ser en vinning för Oskarshamns AIK också. Föreningslivet är ju uppbyggt av ideella krafter, och om vi kan knyta de här nyanlända ungdomarna ännu tätare till oss blir föreningen mer livskraftig. Precis som på andra håll i landet är vi beroende av våra medlemmar för att den dagliga verksamheten ska fungera. Vi behöver folk som står i kiosken på matchdagar och som arbetar med våra olika ungdomslag. De nyanlända är viktiga för oss även ur det perspektivet, och då vill vi ge dem allt stöd vi kan så att fotbollen fortsätter fortsätta vara rolig och givande för dem, säger Woxö.

David B Larsson