Fotbollsträningarna som genererar värme under vintern

31 oktober 2017

Vintern är på väg, mörkret och kylan lägger sig över staden Pajala i Norrbotten. Men i fotbollshallen är stämningen ständigt varm. Här samlas uppemot hundra människor i ett lyckat integrationsprojekt.

–  Något av det häftigaste jag varit med om, säger medarrangören Felix Pekkari.

I norra norrbotten ligger Pajala, en stad med drygt 2000 invånare. Länge hade idrottsföreningen Pajala IF bara fotbollsträningar under sommarhalvåret, av förklarliga skäl. Idrottsintresset var stort och fotbollen populär men när kylan trängde sig på tvingades man ta paus och ägna sig åt andra sporter som skidor och innebandy. Ingen annan sport samlade så mycket människor som fotbollen och många tyckte att avbrottet var tråkigt. Till slut kände den 23-årige Felix Pekkari och andra engagerade i fotbollsverksamheten att det var dags att göra något och skapa möjlighet till spel även under vintern.

–  Då är det inte så kul att spela utomhus här uppe men det kan vara bra om det händer saker även då, därför anordnade vi en inomhusliga förra året. Åtta lag från Pajala spelade, lagen bestod av personer med skilda bakgrunder, säger Felix Pekkari.

Precis som i de andra idrottsaktiviteterna Pajala IF anordnar får alla som vill delta i fotbollsverksamheten, något föreningen gjort extra tydligt genom sitt varma välkomnande av det stora antalet nyanlända svenskar som bor i staden. Utan de nyanlända svenskarna hade verksamheten kanske aldrig varit så stor, och kanske hade inomhusfotbollen aldrig kommit på fråga. För ungdomarna själva blir fotbollen ett sätt att träffa andra, att komma in i samhället. Men Felix Pekkari betonar att deras deltagande även har gett honom mycket.

–  Det är klart att fotbollen kanske betyder speciellt mycket för dem, men den betyder mycket för oss också. Man lär sig nya saker hela tiden, om nya kulturer, man lär sig förstå människor. Man ser att alla är olika, att man fungerar olika. Det är väldigt intressant, det är inte lätt att sätta fingret på vad man lär sig, men man lär sig verkligen saker, säger Felix Pekkari.

Men det är inte bara betydelsen som är stor, utan även intresset. Året 2016 var då det bodde flest nyanlända svenskar i Pajala. Idrottsföreningen bjöd då in allmänheten till att spela i inomhuscupen, bland annat åkte representanter därifrån till asylboendet som ligger i närheten och berättade om de planerade aktiviteten. Och intresset visade sig vara stort.

–  Vi bjöd in folk för att vi tänkte att några nog skulle kunna tycka att det var kul. Men när jag kom till klubbhuset tidigt på morgonen för att låsa upp stod det 100 pers där som väntade på att få spela. Det är nog något av det häftigaste jag varit med om. Samhället är litet men under cupen var vår idrottshall helt fullsatt, det hade jag aldrig förväntat mig, säger Felix Pekkari.

Initiativet har också blivit väldigt positivt bemött. Felix Pekkari beskriver att han i princip inte har hört någon klaga, kommentarerna om föreningens inomhusverksamhet är positiva. Trots att verksamheten tar mycket tid, beskriver Felix Pekkari hur den inte tar någon kraft,  han får snarare mer energi av att engagera sig.

–  Det är roligt hela tiden, det är bra stämning så det ger mig väldigt mycket. Det känns bra att engagera sig med personer som uppskattar det man gör, de visar mycket glädje över att den här verksamheten finns. Jag jobbar på en skola så många av ungdomarna från fotbollsverksamheten träffar jag där, jag träffar i princip alla i sammanhang även utanför fotbollen eftersom det är ett så litet samhälle, säger Felix Pekkari.

Samtidigt kan dessa personliga kontakter vara sårbara. Asylboendet i kommunen är nu på väg att stängas. Detta kan medföra konsekvenser inte bara för ungdomarna som bor där, utan också för samhället och fotbollsklubben.

–  Det skulle vara väldigt tråkigt om någon tvingas flytta, det skulle innebära att vi tappade bra människor, och spelare. Jag tror att deras närvaro har betytt mycket för samhället, säger Felix Pekkari.

Maja Elfving