Stärk de goda krafterna

29 juni 2020 Guldhanden 2020

Måndagsmoves och stafetter med helt nya inslag. Den tid vi lever i just nu innebär inte bara begränsningar. Det föds många kreativa idéer som gör att livet delvis kan levas nästan som vanligt, fast på ett nytt sätt.

På samma sätt är det för Sverige United. Vi spelar fortsatt vår roll, men kanske på ett ännu tydligare sätt.

– Vi har fortlöpande kontakt med flera av våra samarbetsföreningar och det är fantastiskt att se vilken idérikedom det finns, inte bara hos ledare utan också bland barn och unga. De vill ju inget hellre än att spela fotboll och få del av gemenskapen, säger Svante Elfving grundare av stiftelsen Sverige United.

– Det är helt klart att det nu är viktigare än någonsin att stötta, peppa, ge tips och råd och bidra till erfarenhetsutbyte. Allt för att ge de eldsjälar inom fotbollen som bedriver detta värdefulla arbete lite extra energi och tala om för dem hur mycket deras insatser betyder, menar Svante.

Det har nu gått fyra år sedan Svante Elfving bestämde sig för att starta Sverige United. Syftet var och är att genom bidrag och stipendier stötta fotbollsföreningar och eldsjälar som använder fotbollen för att verka för integration och inkludering.

– I samband med våra årliga galor där vi delar ut stipendier träffar jag flera av dessa eldsjälar. Där lyfter vi fram deras arbete för andra delar av fotbollsvärlden och sätter strålkastarljuset på insatser som annars inte syns. Jag ser också att vårt arbete bidrar till värdefullt erfarenhetsutbyte när nya kontakter knyts.

En organisation som verkligen bidrar med inspiration och nytänkande är Sverige Uniteds samarbetspartner Generation Pep, som startades av Kronprinsessparet. Måndagsmoves och Digifritids är bara två exempel på konkreta och användbara verktyg som har lanserats under våren.

– Vi är väldigt glada över vårt samarbete med Generation Pep och deras arbete för barn och ungas hälsa. I dessa tider är deras engagemang för barn och unga ovärderligt. Att rörelse och hälsosamma matvanor fortsätter vara en del av vardagen är otroligt viktigt.

Även forskare har pekat på hur viktigt det är att minimera de negativa konsekvenserna av det som nu sker i samhället genom att tidigt stötta och utveckla de goda krafterna. En av nycklarna handlar om att organisera och informera om meningsfulla aktiviteter som antingen går att göra utomhus tillsammans eller enskilt i hemmet – precis det som föreningslivet och idrotten alltid varit bäst på och som Sverige United vill bidra till.

– I tider som dessa värmer det att veta att Sverige United kan bidra genom att stötta alla de goda krafter som finns runtom i Sverige, avslutar Svante.

Foto: Svante Elfving (till höger) tillsammans med eldsjälar inom fotbollen vid stipendieutdelningen i februari 2020, samt till vänster Carolina Klüft, Generation Pep.