Strömsnäsbruks IF – en pigg hundraåring!

5 maj 2021 Strömsnäsbruks IF "Girls in motion"

Strömsnäsbruks IF i Småland firade nyligen sitt hundraårsjubileum och är i högsta grad en aktiv förening med ett starkt fäste i bygden. Utvecklingen från bruksort till ett mångkulturellt samhälle syns inte minst i skolan där drygt hälften av eleverna är flerspråkiga vilket avspeglar sig i föreningens verksamheter.

För 10 år sedan tog Johan Göransson över som ordförande i Strömsnäsbruks IF tillsammans med en ny styrelse. Johan beskriver hur man ville skapa en bättre långsiktig hållbarhet och att Strömsnäsbruks IF skulle bli en förening för alla i bygden.

Från ett stort fokus på A-laget har man gått över till det man i föreningen kallar den ”Gulsvarta tråden” vilket innebär att man värnar allas lika värde. Konkret handlar det till exempel om att alla spelare har tillgång till A-lagets omklädningsrum oavsett om man är med i ett knattelag eller spelar i A-laget samt att föreningen har en gemensam kassa som fördelas utifrån behov.       

– Vi satsade på att utveckla samarbetet mellan kommunen, skolan, SISU, näringsliv och föreningen. Det har varit en enormt framgångsrik väg.  Men vi är inte nöjda. Vi vill fortsätta och skapa ännu bättre förutsättningar för ungdomarna i bygden att utvecklas både inom fotbollen och på sin väg in i samhället.

Det har sina fördelar att vara en relativt liten kommun menar Johan.

– Politiker och tjänstemän vet vilka vi är och vilken nytta vi gör vilket gör det lättare att få stöd när vi behöver det – och det handlar inte alltid om pengar. Det kan vara rådgivning, tillgång till anläggningar eller samarbete kring olika aktiviteter.

Genom samarbete med skolans idrottsförening utbildar föreningen med stöd från Skolidrottsförbundet unga till ledare. Elever från årskurs 5-9 bjöds in genom att man satte upp information i skolan.

– Resultatet var överraskande, berättar Johan. 35 elever anmälde sig! Utbildningen har varit väldigt lyckad och idag leder ungdomarna fotbolls- och idrottsaktiviteter i skolans lokaler.

Bakgrunden som en inflyttningsort för utrikes födda har gjort att föreningen har stor vana vid att arbeta med ungdomar med olika etniciteter. Trots det har man likt många andra fotbollsföreningar haft svårt att nå tjejer med utrikes bakgrund, även om man har etablerade flicklag.

Tillsammans med skolan har föreningen nyligen startat det man kallar ”Girls in Motion”. Aktiviteten riktar sig till tjejer i åldrarna 13-15 som vill pröva på att spela fotboll utan krav. I början var det 5-6 tjejer som dök upp och idag är man cirka 25 tjejer med blandade etniciteter och kulturella bakgrunder. Ett resultat man redan sett är att tjejerna börjat spela fotboll även på sin fritid.

– De kommer till föreningen och lånar bollar av oss, som vi kunde köpa tack vare ett bidrag från Sverige United. Jättekul att se att de tar plats på våra planer nu!

I och med att tjejerna blir mer aktiva så blir det större konkurrens på anläggningarna, men Johan tycker det är bra att de syns och rör på sig tillsammans med andra. Nu fortsätter föreningen att utveckla ”Girls in Motion” genom att vartefter slussa in tjejerna i de ordinarie lagen.

– Just nu kör vi ett pass per vecka, men tjejerna vill ha fler tillfällen!

Text: Calle Sterner Foto: Strömsnäsbruks IF