Sverige United i samarbete med GEN-PEP

6 februari 2017

oskar

Sverige United har en ny partner. Tillsammans med organisationen GEN-PEP ska vi jobba för att få barn och unga i fysisk rörelse.
 Ett samarbete vi är väldigt glada över, säger GEN-PEPs projektledare Carolina Klüft. 

Stiftelsen Sverige United vet att fotbollsplanen fungerar som en utmärkt mötesplats för människor med olika bakgrund. En arena för att knyta nya kontakter, lära sig språket och i förlängningen integreras i samhället.

 Men det finns fler nyttoaspekter än så. En av dessa är värdet av den fysiska aktiviteten som sådan. Dessvärre visar forskningen att unga i Sverige i alltför stor utsträckning är stillasittande, vilket ökar riskerna för psykisk ohälsa som depression och sömnsvårigheter samt ett flertal fysiska sjukdomar som fetma, diabetes typ 2, stroke och hjärtinfarkt. 

 Alla tjänar på att det här mönstret bryts, och stiftelsen Sverige United är övertygad om att en ökad rörlighet leder till mer välmående ungdomar, vilket i sin tur får som följd att samhället och integrationsprocessen fungerar bättre. Därför är vi glada över att inleda ett samarbete med organisationen GEN-PEP som drivs av Kronprinsessparets Stiftelse och som samlar en mängd aktörer med stora kunskaper på det här området.

– GEN-PEP vill förbättra folkhälsan genom att få fler barn och ungdomar i rörelse. De gör en väldigt viktig insats och har tillgång till ett stort nätverk som vi i Sverige United är glada och tacksamma över att bli en del av, säger Sverige Uniteds verksamhetsansvarige David B Larsson. 

Vad kan samarbetet betyda konkret för Sverige United?
– Ett av våra mål är att verka för en god fysisk och psykisk folkhälsa genom att ge fler människor möjlighet att aktivera sig på fotbollsplanen. Något vi tror kan lägga grunden för en god integrationsprocess. Genom GEN-PEP får vi tillgång till en fantastisk källa av kompetens och erfarenhet som ytterligare stärker oss i det arbetet. 

Carolina Klüft, projektledare på GEN-PEP, hoppas också på ett gott utbyte.

– Vi är väldigt glada för samarbetet med Sverige United och hoppas och tror att det ska leda till att förbättra möjligheterna för barn och unga att leva ett hälsosamt liv. Att Sverige United stärker, uppmuntrar och stöttar verksamheter som genom fotboll ger unga chansen att möta nya vänner, ha roligt tillsammans och på ett inkluderande sätt finna rörelseglädje, tycker vi är fantastiskt säger hon.