Husqvarna FF tar armkrok med kommunen och kyrkan

24 april 2018

Foto: Joakim Edvinsson, Husqvarna FF

När vi letade efter en lämplig mottagare av den gåva vi fått från Schwedische Borussen (läs mer här) så kändes Husqvarna FFs breda, utåtriktade arbete för mångfald och integration helt klockrent. Vi hälsar Husqvarna FF välkommen som samarbetsförening!

Husqvarna FF är en av Smålands största ungdomsföreningar med lag från 6 års ålder. Inom alla åldersgrupper finns både flick- och pojklag. Cirka 500 barn och ungdomar är aktiva i träning och seriespel och hälften av dessa kommer från andra kulturer. De som bor i området där föreningen verkar har olika väldigt olika förutsättningar. Ett uttalat mål är att få in olika kulturer i föreningen, såväl bland spelare som ledare.

Föreningen har arbetat med mångfald och integration under en lång tid och har samlat på sig mycket erfarenheter. Men istället för att bara lita till de egna krafterna har föreningen valt att leva efter devisen ”ensam är inte stark”. Ett tätt samarbete med kommunen och kyrkan har gett extra styrka och öppnat upp för helt nya möjligheter. Exempelvis ordnades gemensamma aktiviteter då flyktingströmmen var som störst. I samråd med kommunen har man tagit över lokaler och startat Smeden, ett aktivitetshus. Smeden är en integrerad del av Husqvarna FF men är öppet för alla föreningar och behöver inte ha en koppling till fotboll. Det finns bland annat en fritidsgård och en restaurang där ungdomarna kan äta.

Utöver detta är föreningen aktiv i läsprojekt och konfirmation. De olika lagen spelar inte bara fotboll utan gör till exempel skogsutflykter. Det blir ett sätt att komma bort från de områden där man vistas dagligen, vilket är mycket uppskattat bland spelarna. Det finns gott om idéer på ytterligare aktiviteter, men begränsningen ligger i att insatserna bygger på ideella krafter och eldsjälar.

En sådan eldsjäl var förre sportchefen Issa Iskander. Med honom som en drivande kraft växte tankarna på att starta en cup för att skapa ett tillfälle till glädje och gemenskap, men också för att främja integration och mångfald. I augusti 2017 avled Issa Iskander i cancer och det blev startskottet för att sätta planerna i verket. Nyligen genomfördes den första cupen. Totalt deltog 19 lag med totalt cirka 200 spelare födda 08/09.

Tanken med cupen är att alla ska kunna vara med och den ska präglas av alla likas värde och främja integration och barns välbefinnande. Ambitionen är att det ska vara en årlig cup och att den ska förknippas med just de värderingar som Issa Iskander stod för.

Sverige United har beslutat att, tillsammans med ett bidrag från stiftelsen, vidareförmedla den gåva som vi fått från Schwedische Borussen till Husqvarna FF som stöd för fortsatt positiva insatser. Tack för ert fantastiska arbete!