Guldhanden 2024

Sverige Uniteds tre stipendier delas ut på den årliga galan som gästas av fotbollsprofiler, föreningar och eldsjälar från hela Sverige. Prisutdelare detta år var Olof Lundh, fotbollsjournalist, och galan leddes av Frida Nordstrand.

Det är Sverige Uniteds priskommitté som bland inkomna nomineringar utser årets stipendiater. I priskommittén har ingått landslagsmålvakten Zećira Mušović, fotbollsspelaren Ivo Pekalski, fotbollsmagasinet Offsides chefredaktör Anders Bengtsson, expertkommentatorn Irma Helin Zibanejad  och elitdomaren Mohammed Al-Hakim. Stipendierna har ett sammanlagt värde på 100 000 kronor och fördelas lika mellan stipendiaten och föreningen.


För den som kommer utan någon eller någonting kan
fotbollen bli som en ny familj. Fotbollen kan också bli en
möjlig kanal för att ge tillbaka. För årets Guldhand blev det
mer än så. Genom fotbollen fångar han upp och lagar trasiga
ungdomar, och erbjuder vilsna barn en trygg mötesplats där
de får hjälp att komma på rätt spår. Han är själv en viktig
förebild och fungerar som mentor för andra unga ledare som
vill bidra på liknande sätt.
Genom sin starka empati, närvaro och handlingskraft har han
blivit en självklar kontaktpunkt för olika delar av samhället
som vill gå från ord till handling såsom skolan, fritidsgården,
föreningslivet, polisen.
Att vårt samhälle inte skulle klara sig utan eldsjälar är årets
Guldhand ett stjärnklart lysande bevis på.

Med en stark vilja att göra skillnad i området man växt upp i
blev fotbollen det naturliga verktyget. Målet är att bidra till en
positiv samhällsutveckling och förändra synen på ett utsatt
område.
De två senaste åren har föreningen vuxit kraftigt med
verksamheter för tjejer och killar samt cuper dit andra
föreningar bjuds in. Aktiviteterna görs tillgängliga för alla
genom låga eller inga avgifter. Genom fotbollen fylls ett behov
av trygga miljöer och mötesplatser präglade av respekt och
gemenskap för barn, unga och föräldrar.
Det värdebaserade arbetet löper som en röd tråd och bidrar
till att riva fördomar och knyta nya vänskapsband. Genom sin
närhet i ålder till spelarna blir dessa två unga eldsjälar i sina
roller som mentorer och förebilder en viktig del av
framgångsreceptet.

En eldsjäl är ofta den som inte bara lyfter blicken och tänker
nytt, utan samtidigt finner lösningar och har kraften att driva
igenom förändringar. Det kan det handla om stora projekt.
Såsom att starta fotboll för tjejer med utländsk bakgrund och
göra den uthållig genom att äldre tjejer blir ledare och
förebilder för yngre.
Det kan också handla om saker som inte känns så
märkvärdiga. Men för ett barn som har fotbollsplanen som sin
fritidsgård kan ett bollplank vid planen ge en kick och göra att
valet blir att stanna kvar i fotbollen istället för att välja en
annan väg.
För årets Bronshand har målet under de många åren i
föreningen alltid varit att bidra till integration i praktiken.
Genom sin kreativitet och driftighet inspirerar hon också
andra.